تهران، میدان صنعت، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسری، مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی، طبقه اول، دفتر فصلنامه مدیریت زنجیره تامین


کد پستی: 1466643691

تماس با سردبیر

کارشناس اجرایی
مهندس حبیب بدلی
تلفن 88369754 (ساعت 9 الی 15)

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی فنی سامانه مدیریت الکترونیک نشریات
تلفن 73829122-021