زمینه مطالعاتی

شاخه علم لجستیک و زنجیره تأمین از مباحث روز و بسیار کاربردی بوده که همه سازمان ها به نوعی با آن سروکار دارند. تحولات اقتصادی، الزامات بازار، شدت رقابت، ظهور فناوری های جدید، تغییرات سطح انتظارات مشتریان و سازمان ها و تنوع عوامل تأمین، همگی از جمله عواملی است که موجب تعریف و طراحی نگرش مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها شده است.
مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی که با هدف نهادینه نمودن تحقیقات و مطالعات در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین و توسعه دانش و فناوری های این حوزه تأسیس شده است، سعی نموده بسترهای لازم جهت ارائه آخرین اطلاعات، دستاوردها، مطالعات و پژوهش های حوزه لجستیک و زنجیره تأمین را در کشور فراهم نماید.
نشریه «مدیریت زنجیره تأمین» که دارای درجه علمی- ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره مجوز 123153/3 مورخ 13/6/1391 می باشد، از کلیه اساتید، پژوهشگران، متخصصین و علاقه مندان دعوت می نماید، تا آثار خود را در قالب مقالات تألیفی، ترجمه¬ و معرفی منابع اطلاعاتی (کتاب، سایت، پایان¬نامه و ...) در راستای محورهای تخصصی فصلنامه ارسال نمایند.
یادآوری: نویسندگان محترم می توانند فرمت تنظیم مقالات را از طریق پایگاه الکترونیکی فصلنامه به آدرس http://scmj.ihu.ac.ir دریافت نمایند.


محورهای تخصصی فصلنامه:
*برنامه‌ريزي استراتژيك در لجستيك و زنجيره تأمين Strategic Planning in Logistics and Supply Chain
* پيش بيني و برآورد Forecasting
* مديريت سفارش Order Management
* مديريت موجودي Inventory Management
* تدارکات (تهيه و تأمین مواد ) Procurement
* نگهداري و انبارداري Warehousing and Storage
* توزيع و حمل و نقل Distribution & Transportation
* بسته بندي Packaging
* جابه جايي مواد Materials Handling
* مديريت خدمات به مشتري Customer Service Management
* لجستيك معكوس Reverse Logistics
* مكان‌يابي تسهيلات Facilities Location
* برون سپاري و شراكت Outsourcing & Partnerships
* لجستيك جهاني Global Logistics
* لجستيك حوادث غير مترقبه Disaster Logistics
* هماهنگي و يكپارچگي در زنجيره تأمين Coordination and Integration in Supply Chain
* مديريت لجستيك جامع Total Logistics Management
* لجستيك ناب و لجستيك چابك Lean& Agile Logistics
* اندازه‌گيري عملكرد در زنجيره تأمين Supply Chain Performance Measurement
* رویکردهای نوین در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین New Approach in Logistics & SCM
* فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت زنجيره تأمین ICT in Supply Chain Management
* بهترین نمونه های کاربردی در لجستیک و زنجیره تأمین Best Practice in Logistics & Supply Chain
* مدیریت ریسک در زنجیره تأمین Risk Management in Supply Chain
* تعامل لجستيك و ساير فعاليت‌هاي زنجيره تأمین The interaction between Logistics and other Supply Chain Activities
* ساير موضوعات مرتبط the other related subjects

سیاست دسترسی آزاد

* این فصلنامه در پایگاه های زیر نمایه می شود:
■ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
(www.isc.gov.ir)
■ بانک اطلاعات نشریات علمی کشور
(www.magiran.com)
■ سامانه مدیریت الکترونیک نشریات سامان
(http://scmj.ihu.ac.ir)

تاریخچه مجله

شاخه علم لجستیک و زنجیره تأمین از مباحث روز و بسیار کاربردی بوده که همه سازمان ها به نوعی با آن سروکار دارند. تحولات اقتصادی، الزامات بازار، شدت رقابت، ظهور فناوریهای جدید، تغییرات سطح انتظارات مشتریان و سازمان ها و تنوع عوامل تأمین، همگی از جمله عواملی است که موجب تعریف و طراحی نگرش مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها شده است. مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی که با هدف نهادینه نمودن تحقیقات و مطالعات در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین و تولید و توسعه دانش و فناوری های این حوزه تأسیس شده است، سعی نموده بسترهای لازم جهت ارائه آخرین اطلاعات، دستاوردها، مطالعات و پژوهش های حوزه لجستیک و زنجیره تأمین را در کشور فراهم نماید. این نشریهاز اواسط سال 1377 و با نام لجستیک منتشر شد و پس از چند شماره به فصلنامه فرآماد تغییر نام یافت. اما به منظور شناسایی و دسترسی آسانتر جوامع علمی، محققین، اساتید و کارشناسان حوزه لجستیک و زنجیره تأمین به مطالب نشریه، در تاریخ 21/8/1386 با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به "مدیریت زنجیره تأمین" تغییر نام یافت. فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین در جهت تحقق اهداف و سیاست های کلان پژوهشی دانشگاه جامع امام حسین(ع) و مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی وبا اهداف ذیل منتشر می گردد: 1.توسعه و نشر دانش لجستیک و زنجیره تأمین در کشور 2.انتشار مقاله های علمی و عرضه پژوهش های انجام شده 3.ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی- علمی- پژوهشی و انتقال و تبادل نتایج یافته ها، تجربیات و تولید، ترویج و ارتقاء سطح دانش نظری و علم لجستیک و زنجیره تأمین 4.ایجاد یک پایگاه فکری جهت استفاده‌ از عقايد و نظريات‌ صاحبنظران‌ لجستيك و زنجیره تأمین‌ 5.انتقال‌ تجربيات‌لجستيكي‌ سازمان‌ها به‌ يكديگر 6.شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوریها و خلاقیت های علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین المللی 7.ايجاد ارتباطي‌ سازنده‌ بين‌ اعضاء و مسئولان‌ لجستيك‌ در سازمان‌های کشوری و نيروهاي‌ مسلح‌ 8.ارائه‌ آخرين‌ اطلاعات‌ علمي‌ و تخصصي‌ در حوزه لجستيك‌ و زنجیره تأمین 9.تقویت انگیزه پژوهشگران فعال در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین برای حضور مؤثر در عرصه ها و مجامع علمی، ملی و بین المللی 10.معرفي‌ بهترین نمونه های کاربردی‌ لجستيك و زنجیره تأمین‌