تماس با سردبیر

دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم(ص)
تلفن 73828270-021

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی فنی سامانه مدیریت الکترونیک نشریات
تلفن 73829122-021