برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

راهنمای نویسندگان

دریافت فایل راهنمای نگارش دریافت فایل تعهدنامه دریافت فایل قالب مقاله

مهم‌ترين شاخص ماهنامه براي گزينش مقالات علمی- ترويجی و درج مطالب، پرداختن به موضوع بسته‌بندي با رعايت معيارهاي مقاله‌نويسي و ترجمه صحيح متن‌هاي به روز و وزين است. از نويسندگان و مترجمان تقاضا مي‌شود مقاله‌هاي ارسالي را با توجّه به نكاتي كه در پي مي‌آيد، تنظيم كنند. توجّه به اين نكات موجب مي‌شود كه گزينش مقاله‌ها و نيز ويرايش و حروف‌چيني آن¬ها براي فصلنامه با سرعت بيشتري انجام گيرد. نحوه ارائه مطالب: مقالات بايد خوانا، بدون خط‌خوردگي بوده و فقط براي يك رو كاغذ(A4)، تايپ شود. حجم مطالب به ميزان 14-8 صفحه تايپ شده باشد. براي تايپ، از نرم‌افزار Word ، فونت عنوان مقاله Nazanin 16، متن مقاله Lotus 12، تیترهای یک رقمی Lotus 14، تیترهای دو رقمی Lotus 13 و بلد باشد و فايل مقاله همراه با اصل آن ارسال شود. - عنوان، نام و نشاني: عنوان مقاله(بیشینه در ده کلمه) در وسط صفحه اول نوشته شود. اگر مقاله قسمتی از یک سری مقالات پی در پی باشد عنوان اصلی سری مقاله¬ها همراه عنوان هر قسمت و شمارۀ ترتیب مقاله¬ها نیز ذکر شود. عنوان مقاله با فونت B Nazanin شماره 16 و بلد نوشته شود. - مشخصات نویسنده یا نویسندگان، نام كامل مترجم(يا مترجمان): که شامل عنوان شغلي يا علمي، آخرين مدرك و رشته تحصيلي، نام و نشاني كامل دانشگاه يا مؤسسه ذي ربط با فونت Lotus شماره 11 ذكر شود. نشاني كامل و شماره تلفن تماس و پست الكترونيكي نويسندگان در پايان مقاله(با فونت Lotus شماره 11) نوشته شود. آوردن ایمیل کلیه نویسندگان الزامی است. چكیده: مقاله بايد داراي چكيده و واژه‌هاي كليدي باشد(البته عنوان مقاله، چکیده، واژه¬های کلیدی، نام و نام خانوادگی نویسندگان و تحصیلات آن¬ها باید هم به صورت فارسی و هم انگلیسی آورده شود). از به کار بردن کلماتی که نیاز به پانوشت دارند در چکیده خودداری نمایید و تعداد کلمات در چکیده، 300 کلمه باشد. - روش¬شناسی تحقیق، مشخص و روشن بیان شود. - عنوان¬های اصلی(فونت Lotus شماره 14 و بلد) و فرعی(فونت Lotus شماره 13 و 12 و بلد) از هم تفکیک شوند. برای عنوان¬های فرعی از شیوۀ شماره¬دهی پلکانی استفاده شود. - شكل‌ها و نمودارها: شكل‌ها و نمودارها طوري ترسيم يا تهيه شود كه مناسب نسخه‌برداري و چاپ باشد(فونت Lotus شماره 11 و بلد). کیفیت عکس¬ها و تصاویر داخل مقاله از 300dpi کم¬تر نباشد. توضیح مربوط به شکل¬ها در زیر تصاویر، نوشته شود و وسط چین و بلد باشد و ترتیب شماره¬گذاری مربوط به اشکال، نزدیک به همان قسمت از متن مقاله که به آن¬ها ارجاع داده شده است، صورت گیرد. جدول‌ها: جدول‌ها به ترتيبي كه در متن مقاله مي‌آيد، شماره‌گذاري گردند. شماره و توضیح هر جدول در بالای آن نوشته شود و وسط¬چین و بلد باشد. عنوان جدول باید گویای نتایج مندرج در آن باشد. نكته: معادل‌هاي خارجي، اصطلاحات جديد و ناآشنا و اسامي در پي‌نوشت، فقط يك بار آورده شود. از ارائه معادل‌هاي خارجي غيرلازم اجتناب شود. - نتایج و بحث را می¬توان به طور تؤام و یا مجزا از هم بیان کرد. بحث شامل تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد. - راهکارهای پیشنهادی برای تحقیقات آتی در صورت وجود، ارائه شود. - مسئولیت هر مقاله از نظر محتوای علمی و نظرات مطرح شده در متن آن و همچنین عدم درج اطّلاعات دارای طبقه¬بندی، به عهده نویسنده و یا نویسندگان مسئول مقاله خواهد بود. - تا قبل از پایان مراحل نهایی چاپ، در صورتی که مشخص شود مقالۀ منتخب به هر شکلی در جای دیگری به چاپ رسیده است از انتشار آن جلوگیری خواهد شد. مقاله‌هاي ترجمه ‌شده: مقاله‌هاي ترجمه‌ شده به همراه تصوير اصل مقاله، با مشخصات كامل نشريه مأخذ(شماره پياپي، تاريخ انتشار، شماره صفحه‌ها) ارسال شود. پي‌نوشت‌ها: پي‌نوشت مقاله‌ها باید در پایین هر صفحه آورده شود(پی¬نوشت فارسی با Lotus 10 و انگلیسی باTimes New Roman 10). ارجاع: كتابنامه مقاله‌هاي ترجمه‌ شده عيناً از متن اصلي برداشته و در انتهاي مقاله قرار داده شود. در مقاله‌هاي تأليفي همه منابع، اعم از كتاب يا مقاله، برحسب نام‌خانوادگي نويسندگان با فهرستي الفبايي به صورت زير تنظيم شود. - برای اشاره به منبع مورد استفاده در بندهای مختلف مقاله، فقط به ذکر شماره منبعی که آخر مقاله آورده شده است، بسنده شود و منابع مورد استفاده شامل جدیدترین اطّلاعات در زمینه مورد¬نظر باشد. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می¬شود، ترتیب شماره¬گذاری این مقاله¬ها برحسب سال انتشار آن¬ها از قدیم به جدید انجام گیرد. ابتدا مراجع فارسی و سپس مراجع لاتین ذکر شود. نکته: از معرفی اسامی شرکت¬ها در متن مقاله خودداری گردد و در معرفی منابع در متن، ترتیب شماره¬گذاری رعایت شود و عدد مورد¬نظر در داخل کروشه قرار گیرد و از به کار بردن اسامی و سال در داخل کروشه خودداری گردد. الف- مجلّات و نشریات: نام نویسنده(نام و نام خانوادگی)، سال، عنوان مطلب، نام نشریه، شماره جلد، شماره نشریه و صفحه. ب- کتب: نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر و ناشر. 1- مقاله‌ها الف - انگليسي Bolding, Kenneth E., (May ). “Professor Knights Capital theory: A note in reply”, quarterly journal of economics, Vol. , NO. . Bolding, Kenneth E., . “The economics of the coming spaceship earth”, in Henry Jarrett(ed). environmental quality in a growing economy. Baltimore: The John Hopkins press. ب - فارسي محمودی، م. 1390، «مدیریت اطّلاعات و حروف در سته¬بندی»، فصلنامه علوم و فنون بسته¬بندی، شماره 15. 7-4. (چنانچه ملاحظه مي‌شود در ارجاع مقاله، عنوان مقاله داخل گيومه قرار مي‌گيرد). 2- كتاب‌ها الف - انگليسي Dombush, R. and Fischer, S., , Macroeconomics, sixth edition. New York: McGraw Hill. (با فونت Times New Roman با شماره 11) ب - فارسي كوزنتس، سيمون، 1372، رشد نوين اقتصادي، ترجمه مرتضي قره‌باغيان، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا. (فونت Lotus شماره 11). 3- مجموعه مقالات کنفرانس Nouri M., (June, 2008). “Polypyrrole coated polyacrilonitrile electrospun Nanofibers”, Proceeding of the AUTEX 2008, Biella Itally, 23-24. 4- ثبت اختراع Chin D.A. and Irvin D.J., (2004). Actuator device utilizing a conductive polymer Gel, US Pat. 6,685,442. در پي‌نوشت‌ها ابتدا نام و سپس نام‌خانوادگي نويسنده مقاله يا كتاب و در پايان بعد از شماره صفحه يا صفحه‌ها، سال انتشار قيد مي‌شود. بقيه اطّلاعات كتاب‌شناختي عيناً به همان صورتي است كه درباره كتابنامه ارائه شده است(حتي‌الامكان مأخذ مستقيم و يا براي راهنمايي خواننده جهت مطالعه بيشتر درباره موضوع ذي ربط، در پي‌نوشت ذكر شود و فقط به ذكر منابع در پايان متن اكتفا نشود). تاريخ تهيه مقاله: تاريخ تأليف يا ترجمه مقاله در پايان عنوان مقاله ذكر شود. ارسال مقاله: مقاله‌ها همراه با فايل آن به نشاني مندرج در صفحه شناسنامه ارسال شود و در ضمن نبايد مقالات در ساير نشريات يا همايش ها ارايه شده باشد و فرم تعهد نامه در این زمینه نیز تکمیل گردد.

بیانیه محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.