تشخیص و مکان‌یابی خطا در سامانه توزیع شناورهای دریایی

  • مجاهد ارمی دانشگاه جامع امام حسين(عليه‌السلام)، دانشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات
  • رضا حق‌مرام دانشگاه جامع امام حسين(عليه‌السلام)، دانشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات
  • محمدرضا سوری مدرّس دانشگاه دريايي امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي)، دانشكده علوم و فنون شناوري حضرت جوادالائمه(عليه‌السلام)،

چکیده

در سال¬های ابتدایی ساخت شناورها، مهم¬ترین موضوع الکتریکی در شناورها، تنها مسألهی استفاده از برق برای روشنایی بود. با رشد روزافزون فناوری در ساخت شناورها و با توجه به دستگاه¬های الکتریکی دریایی که به تازگی به صورت تجاری و صنعتی مطرح شده¬اند، وجود یک سامانه توزیع دریایی مجهز و قابل اطمینان امری اجتنابناپذیر است. سامانه توزیع سهفازِ سهسیم با نول زمیننشده (نول ایزوله)، به لحاظ کم بودن جریان خطای زمین و در نتیجه، پایداری کارکرد دستگاه¬های حیاتی نظیر سُکّان، سامانه¬های ارتباطی، رادار و . . . بهترین انتخاب برای تغذیهی الکتریکی شناورها است. اما با انتخاب این نوع از سامانه توزیع، در کنار مزیّت ذکرشده، دارای عیب¬هایی نیز هست. یکی از عیب¬های این سامانه¬ این است که در صورت عدم تشخیص خطای تک¬فاز به زمین و بُروز خطای فاز به زمین دوّم، خطای اتصال کوتاه رُخ میدهد و باعث عملکرد رله¬های حفاظتی و قطع تغذیهی بارهای حیاتی و در نتیجه غیر عملیاتی شدن شناور می¬شود. پس باید قبل از بُروز خطای زمین دوّم، خطای اول شناسایی و رفع گردد. در این مقاله، یک روش ترکیبی با استفاده از تبدیل موجک برای تشخیص فاز خطا و ویژگی¬های جریان توالی صفر برای تشخیص فیدر خطا و بخش خطا استفاده شده است.

مراجع

A. Behniafar, M. Banejad, and A. Darabi, "Protection of Marine Equipment Power System for Single," Information and Electronics Engineering, vol. 2, pp. 12-15, 2012.##

"Ships / High Speed, Light Craft And Naval Surface Craft," in Electrical Installations Pt.4 Ch.8 Sec.2 vol. 3.304 ed. Norway: Det Norske Veritas (DNV), 2015, p. 11.##

R. Ball and G.W. Stephens, "Neutral earthing of marine electrical power systems," Trans.I.Mar (TM), vol. 95, pp. 2-7, 1982.##

D. T. Hall, Practical Marine Electrical Knowledge. london: witherby, 1999.##

P. P. H. Douglas, T. H. Ortmeyer, "The Application Of Wavelets to Shipboard Power System Protection " IEEE Electric Ship Technologies Symposium pp. 432-436, 2005.##

V.R.Sheelavant, C. Vijaya, and S. C. Shiralashetti, "Wavelet based Fault Detection Method for Ungrounded Power System with Balanced and Unbalanced load," International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), vol. 1, pp. 9-16, 2011.##

W. Zhao, Y. H. Song and Y. Min, "Wavelet Analysis Based Scheme for Fault Detection and Classification in Underground Power Cable Systems," Electric Power Systems Research, vol. 53(1), pp. Pages 23-30, 5 January (2000).##

J. Wang, M. Sumner, D. W. P. Thomas, and R. D. Geertsma, "Active fault protection for an AC zonal marine power system," The Institution of Engineering and Technology, vol. 1, pp. 156 –166, 2011.##

J. Wang, D.W.P. Thomas, M. Sumner, R.D. Geertsma, " Fast fault detection and location for a marine power ststem using system power converters and active impedance estimation," Fourth IET Conf. on Power Electronics, Machines and Drives, 2008.##

Ahmad, V.K Mehta Nouman, "Neutral Grounding Chapter-26 Principles of Power Systems," Electrical Engineering Department University of Engineering and Technology Lahore2015.##

Z. B. Chen, and Z. Q. Jiang, "Wavelet Transform Based Accurate Fault Location and Protection Technique for Cable Circuits" in International Conference on Advances in Power System Control, Operation and Management, 2000.##

M.F. Akorede, and H. Hizam, "Wavelet Transforms: Practical Applications in Power Systems," Journal of Electrical and Technology, vol. 4(2), pp. 168-174, 2009.##

C. H. K. a. R. Aggarwal, "Wavelets Transforms in Power Systems," Power Engineering Journa, vol. 15(4), pp. 193-202, 2001.##

O. Sayyadi, Wavelet_Basic_Tutorial," Sharif university of technology, 2014.##

M.-S. C. Xia Yang, Seung-Jae Lee, Il-Hyung Lim and Seong-Il Lim, "Ungrounded System Fault Section Detection Method by Comparison of Phase Angle of Zero-Sequence Current " Electrical Engineering & Technology, vol. 3(3), p. 484~490, 2008.##

چاپ شده
2018-03-06
نوع مقاله
مقاله علمی - ترویجی