رشت ، زيباكنار، دانشگاه دريايي امام‎خامنه‌‎اي (مدظله‌العالي)، معاونت پژوهش و فناوري، دفتر دوفصلنامه علمي - ترويجي مهندسي شناورهاي تندرو،
كدپستي: 4349163439

تماس با سردبیر

مدیر اجرایی
تلفن 09101091609

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی فنی سامانه مدیریت الکترونیک نشریات
تلفن 73829122-021