شماره کنونی

دوره 15 شماره 2 (1398): مکانیک هوافضا
چاپ شده: 2018-09-26

گرایش انتقال حرارت و پیشرانش

نمایش همه‌ی شماره‌ها

******فصلنامه علمي-پژوهشی مکانیک هوافضا******

صاحب امتياز: دانشگاه جامع امام حسين(ع)

مدير مسئول: دکتر محمدرضا حسنی­ آهنگر

سردبير: دكتر ناصر سلطانی 

مدیر اجرایی: سعید زردار

کارشناس: مهندس اسماعیل دهقانی

............................................................................................................................................................................................................................................................

*****اعضاء هیات تحریریه فصلنامه مکانیک هوافضا*****

دكتر حسين آتشي   دانشگاه سيستان و بلوچستان

دکتر رضا ابراهیمی   دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر كارن ابري‌نيا   دانشگاه تهران

دكتر جواد اكبري   دانشگاه صنعتي شريف

دکتر محمدرضا الهامی(دبير تخصصی)   دانشگاه جامع امام حسين (ع)

دكتر فتح اله امّي   دانشگاه تربيت مدرس

دکتر علیرضا باصحبت ­نوین­ زاده   دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دکتر صادق تابع­ جماعت   دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمدرضا حسنی ­آهنگر   دانشگاه جامع امام حسين (ع)

دکتر سید علی حسینی­ کردخیلی   دانشگاه صنعتي شريف

دكتر حسين خدارحمي   دانشگاه جامع امام حسين (ع)

دكتر محمد ­مهدي دوستدار (دبير تخصصی)   دانشگاه جامع امام حسين (ع)

دکتر جمال  زمانی­ اشنی   دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمد­حسن سعيدي   دانشگاه صنعتي شريف

دكتر ناصر سلطانی (دبير تخصصی)   دانشگاه تهران

دكتر مجتبي سمناني­رهبر   دانشگاه جامع امام حسين (ع)

دكتر مسعود شريعت‌ پناهي   دانشگاه تهران

دكتر محمد صديقي   دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر علي غفاري   دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دکتر علیرضا فلاحی ­آرزودار   دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 دکتر حجت قاسمی   دانشگاه علم و صنعت ايران

دکتر غلامحسين لياقت   دانشگاه تربيت مدرس

دكتر سيد محسن محسنی­ شکیب   دانشگاه جامع امام حسين (ع)

دکتر محمود موسوي­ مشهدي   دانشگاه تهران

دکتر فرشید نجفی   دانشگاه تهران

دكتر عليرضا نداف اسكوئي   دانشگاه جامع امام حسين (ع)

دكتر سيد محمد هاشمي‌نژاد   دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر فرهنگ هنرور   دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر خداداد واحدي   دانشگاه جامع امام حسين (ع)

دكتر عباس وفايي‌صفت (دبير تخصصی)   دانشگاه جامع امام حسين (ع)

............................................................................................................................................................................................