برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

چک‌لیست آماده‌سازی برای ارسال مقاله

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.
  • ارسال مقاله قبلا چاپ نشده و هم اکنون تحت بررسی برای چاپ نیست. درغیر این صورت توضیحی برای آن در قسمت نامه نویسنده ضمیمه است.
  • فایل ارسال مقاله به فرمت OpenOffice, Microsoft Word, RTF, یا WordPerfect میباشد.
  • ختی المقدور لینک مراجع در متن ارائه شده است. و URLs آماده کلیک کردن است
  • فاصله سطور در متن مقاله تک فاصله ای است ، فونت 12 در صورت لزوم از فونت ایتالیک بجای زیرخط دار استفاده شده است ، تمام تصاویر و نمودارها و جداول در خود متن در محل مناسب نه در انتها میباشد.
  • متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان میباشد که در قسمت در باره مجله یافت میشود.
  • در صورتی که مقاله قرار باشد داوری شود ، ارسال مقاله از نظر رعایت داوری محرمانه ) دستورالعمل های لازم رعایت شده است.

راهنمای نویسندگان

از نگارندگان محترم تقاضا دارد مقالات خود را با توجه به نكات ذيل تهيه و به دفتر مجله ارسال كنند: 1ـ مقاله دربردارندة موضوعات جديد، و حاصل مطالعات و تحقيقات نگارنده و نيز مستند به تحقيقات قبلي با ذكر مآخذ به شيوه A. P. A باشد. 2ـ ساختار مقاله شامل چكيده حدود 200 كلمه، مقدمه كه حاوي سابقه موضوع نيز باشد؛ توضيح روش تحقيق يا بررسي، متن اصلي و نتيجه‌گيري باشد. 3ـ مقاله در نشريه ديگري چاپ نشده و به سمينارها يا مجامع علمي ديگر ارائه نشده یا به طور همزمان برای سایر نشریات ارسال نشده باشد و نامه عدم چاپ در نشریات دیگر با امضای صاحبان مقاله همراه آن ارسال شود. 4ـ اصلاحات مورد نظر داوران و یا تغییرات کلی به نگارندگان منعکس می¬شود اما مجله در چارچوب خط مشی¬های خود در صورت لزوم، مقالات را ویرایش خواهد کرد. 5ـ ويرايش ادبي و رسم‌الخط مقاله تابع شيوه‌نامه نگارش فصلنامه است كه نمونه‌هاي آن تاكنون چاپ و منتشر شده و اساس آن دستور خط مصوَّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي است. 6ـ مقاله با نرم‌افزار Word 2007 و قلم B Zar فونت 12 حروفچینی شود. حجم مقاله حداکثر 20 صفحه و حاشیه بالا، پایین، راست و چپ به ترتیب 6، 5، 4، 4 باشد و از طریق سامانه ارسال گردد. 7ـ نمودارها، شكلها و جدولها تا حد امكان به صورت آماده چاپ ارائه و مندرجات، عنوان و شماره‌گذاري آنها روشن و مشخص باشد و عنوان جداول در بالا و عنوان نمودارها در پایین آن درج شود. 8 ـ مهمترين معادلهاي خارجي، واژه‌هاي خاص و اصطلاحات علمي تخصصي(فقط يك‌بار)در پاورقي درج گردد. 9ـ ارجاعات مقاله در متن با ذكر نام خانوادگي نويسنده و سال انتشار منبع و در صورت نقل‌قول مستقيم با ذكر شماره صفحه پس از سال انتشار (همگي داخل پرانتز) آمده و در پايان مقاله اطلاعات كامل كتابشناسي به روش ياد شده در بند 10 بيايد. 10ـ مشخصات منابع مورد استفاده به شرح ذيل آورده شود: الف ـ در مورد كتاب نام خانوادگي و نام نويسنده، سال نشر، نام كتاب (با فونت سیاه)، و نام خانوادگي مترجم (اگر كتاب ترجمه شده است)، محل نشر، نام ناشر. ب ـ در مورد نشريه‌ها و مجله‌ها نام خانوادگي و نام نويسنده، سال نشر، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي مترجم (اگر مقاله ترجمه شده است)، نام مجله يا نشريه (با فونت سیاه)، شماره مجله يا نشريه، دوره يا سال، صفحه يا صفحات مورد استناد. 11ـ در صورت نياز مبرم به تذكر يا توضيح مطلبي به صورت پاورقي يا يادداشت در متن در محل مناسب صرفاً شماره‌گذاري صورت گيرد و در پايان مقاله در برگه جداگانه با عنوان يادداشتها اين گونه موارد به ترتيب شماره‌گذاري و توضيح داده شود. 12ـ مقاله‌ها با عنوان سردبير نشريه، با ذكر نام و نام خانوادگي كامل نگارنده، مرتبه علمي و سمت، مشخص کردن نویسنده مسئول، نشاني كامل محل كار يا سكونت، شماره تلفن و پست الكترونيكي به آدرس مجله ارسال گردد. 13ـ مسئولیت صحت مطالب هر مقاله به عهده نویسنده و فصلنامه در حک و اصلاح و ویرایش مطالب آزاد است تعهدنامه 14- اگر مقاله مستخرج از پایان نامه باشد، حتماً اسامی اساتید راهنما و مشاور در مقاله الزامی است 14-1 – لازم است نامه ای با مضمون تایید مقاله توسط اساتید راهنما و مشاور تهیه شود(این نامه باید حاوی امضای این اساتید باشد و در نامه نقش آن ها در مقاله مشخص باشد) 14-2 بایستی مشخصات کامل اساتید راهنما و مشاور همراه مقاله ارسال گردد. (ایمیل، شماره تلفن، رتبه علمی و...) 15- نویسنده بایستی تعهد (دستخط با امضا)، با مضمون اینکه مقاله را برای جایی دیگر نفرستاده، همراه مقاله به صورت اسکن شده ارائه دهد 16- نویسندگان توجه داشته باشند که پس از بررسی اولیه، اگر مقاله برای مرحله داوری، تایید شود، فرایند داوری بعضاً زمان بر بوده و میانگین سه ماه طول خواهد کشید (توجه داشته باشید این زمان میانگین است). بنابر این اگر در طول این مدت نویسنده انصراف دهد بسته به هزینه صرف شده تا زمان انصراف، بایستی آن هزینه را پرداخت نمایند.

بیانیه محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.