شماره کنونی

دوره 7 شماره 1 (1397): مکانیک سیالات و آیرودینامیک
نمایش همه‌ی شماره‌ها

******دوفصلنامه علمي-پژوهشی مکانیک سیالات و آیرودینامیک******

صاحب امتياز: دانشگاه جامع امام حسين(ع)

مدير مسئول: دکتر محمدرضا حسنی­ آهنگر

سردبير: دكتر محمد طیبی رهنی 

مدیر اجرایی: سعید زردار

کارشناس: مهندس اسماعیل دهقانی

............................................................................................................................................................................................................................................................

*****اعضاء هیات تحریریه دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک*****

دکتر محمد ابراهیمی   پژوهشگاه هوافضا

دکتر رضا تقوی­ زنوز   دانشگاه علم و صنعت ایران

دكتر محمد ­مهدي دوستدار   دانشگاه جامع امام حسين (ع)

 دکتر مهدی رمضانی­زاده   دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دکتر محمدرضا سلطانی   دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مجتبی سمنانی­رهبر   دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر کیوان صادقی   دانشگاه تهران

دكتر محمد طیبی­رهنی   دانشگاه صنعتی شریف

دکتر فرهاد قدک   دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر مسعود میرزایی   دانشگاه صنعتی خواجه ­نصیرالدین طوسی

دکتر سید مصطفی حسینعلی­پور   دانشگاه علم و صنعت ایران

...........................................................................................................................................................................