برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

چک‌لیست آماده‌سازی برای ارسال مقاله

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.
  • (تعهدنامه نویسندگان): مقاله قبلاً در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی چاپ نشده و نتایج آن با سایر مقالات چاپ شده نگارندگان این مقاله در سایر نشریات، حداقل دارای 60 درصد اختلاف است. و هم اکنون تحت بررسی برای چاپ در مجله دیگر نیست.
    مسئولیت هرگونه تخلف در چاپ و ارسال مقاله به نشریات دیگر با نویسنده پاسخگو خواهد بود.ت.

بیانیه محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.