برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

چک‌لیست آماده‌سازی برای ارسال مقاله

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.
  • مقاله به صورت کامل با نام و سمت کلیه نویسندگان به همراه چکیده لاتین ارسال گردید
  • متعهد می شوم مقاله مقاله ارسالی اینجانب و سایر نویسندگان در هیچ مجله داخلی و خارجی چاپ نشده است و در هین ارسال به این مجله، برای مجله دیگری نیز ارسال نگردیده است.

    * لطفا توجه فرمایید، زدن این تیک برای جنابعالی و سایر نویسندگان تعهدی ایجاد می کند که در صورت عدم مغایرت، مسئولیت آن به عهده نویسنده پاسخگو خواهد بود.

بیانیه محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.