برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

چک‌لیست آماده‌سازی برای ارسال مقاله

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.
  • مقاله با توجه به راهنمای تدوین مقاله پرافند الکترونیکی و سایبری تهیه شده است.
    برای دریافت راهنمای تدوین مقاله اینجا و فرمت استاندارد IEEE اینجا کلیک کنید

  • فرم تعهد نامه را تکمیل کرده ام و به سایر نویسندگان نیز اطلاع داده ام که اعلام موافقت خود را به دفتر مجله ایمیل کنند.


    برای دریافت فرم تعهد نامه کلیک کنید

راهنمای نویسندگان
راهنمای تهیه و ارسال مقاله را از اینجا دریافت نمایید.

راهنمای تدوین مقاله مجله (( پدافند الکترونیک و سایبری )) از نگارندگان گرامی تقاضا می شود مقالات مطابق این راهنما تهیه نمایند. 1. باید ابتدا به پایگاه مجله http://ecdj.ihu.ac.ir مراجعه و ثبت نام نموده و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام به بارگذاری مقاله خود نمایند. 2. مقاله ارسال شده، نبايد قبلاً در هيچ مجله داخلی و يا خارجی چاپ شده باشد و در حين داوری توسط اين مجله، برای مجله ديگری ارسال شود. 3. ارائه آدرس الکترونيکی و شماره تلفن همراه تمام نويسندگان درهنگام بارگذاری مقاله الزامی است. 4. صفحه نخست مقاله بايد شامل عنوان مقاله، نام نويسنده ها، چکيده و کليدواژه ها در دو بخش فارسی و لاتين باشد. 5. متن اصلی مقاله بايد شامل بخش های مقدمه، متن، نتيجه گیری و مراجع‌(‌ مطابق فرمت IEEE ) باشد. 6. روابط با حفظ یک سطر فاصله از بالاو پایین متن و با شماره درون پرانتز قرار داده شود. شکل ها و جداول با ذکر شماره متوالی در وسط صفحه قرار داده شود شماره شکل ها در زیر و جداول بالا قر ار می گیرند. 7. نام و اندازه قلم مطابق جدول زیر انتخاب شوند. 8. تعداد صفحات مقاله حداقل 8 صفحه و حداکثر 20 صفحه باشد. بخش فارسی عنوان مقاله (حداکثر15 کلمه، وسط‌ چين) B titr 14 نام نويسنده‌ها ( نويسنده پاسخگو با ستاره مشخص شود ) B Lotus Bold 12 درجه علمی نويسندگان و محل انجام تحقيق B Lotus 10 چکيده (حداکثر150 کلمه، تک ستونی) B Nazanin 11 واژه های کليدی (حداکثر6 کلمه) B Nazanin Bold 11 بخش لاتین عنوان مقاله (حداکثر15 کلمه، وسط‌چين) Times New Roman Bold 14 نام نويسنده‌ها ( نويسنده پاسخگو با ستاره مشخص شود ) Times New Roman Bold 10 محل انجام تحقيق Times New Roman 9 چکيده ( تک ستونی) Times New Roman Italic 10 واژه های کليدی (حداکثر6 کلمه) Times New Roman 10 پست الکترونيکی نويسنده پاسخگو (به صورت پاورقی) Times New Roman 8 متن مقاله نام قلم اندازه قلم متن مقاله دو ستونی( Single Space ) B Nazanin 11 کلمه‌های انگليسی داخل متن Times New Roman 9 عنوان بخش ها (مثال: 3. ) B Nazanin Bold 12 عنوان زير بخش ها (مثال: 3-1. ) B Nazanin Bold 11 شماره جدول ها و شکل ها (راست چين) B Nazanin Bold 10 توضيحات جدول ها و شکل ها B Nazanin 10 مرجع‌های لاتين Times New Roman 8 مرجع‌های فارسی B Nazanin 9

بیانیه محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار می رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.