دیپلماسی انقلابی هوشمند در تحولات جهانی

  • خسرو حسنلو دانشگاه امام جسين(ع)
  • سید حمید رضا قریشی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

با پیشرفت روند جهانی‌شدن، عده‌ای دوران انقلاب‌ها را خاتمه یافته تلقی کرده و می‌کوشند مفهوم گفتگو و «دیپلماسی» را مترادف با سازگاری و متضاد با مفهوم انقلاب نشان دهند. از نظر ایشان انقلابی‌گری و تنش‌زایی یکی بوده و بویژه عصر جهانی‌شدن را عصر گفتگو به‌جای انقلاب می‌دانند. مسئله این پژوهش نمایش همسویی دیپلماسی و انقلابی بودن در عصر جهانی‌شدن، در قالب ویژگیهای مفهوم «دیپلماسی انقلابی» است. هدف پژوهش، امتداد مفاهیم «دیپلماسی» و «دیپلماسی دفاعی» به فضای انقلاب و انقلاب اسلامی و بیان اصول و ویژگی «دیپلماسی انقلابی» در عصر تحولات جهانی است. نوع پژوهش بنیادی و روش آن آمیخته، توصیفی ـ موردی، و برای پردازش داده‌های اصلی، «شیوه تأثیر متقابل رویداد، روندها» انتخاب شده است. نتیجه پژوهش و بررسی گویا است که مفاهیم گفتگو، رایزنی یا «دیپلماسی» با مفهوم انقلاب در عصر جهانی‌شدن تضادی ندارد و این دو همچنان جایگاه برجسته‌ خود را در روابط بین‌الملل حفظ کرده است. در این میان، انقلاب اسلامی در گذار از تحولات جهانی با ابداع نوع جدیدی از گفتگو با عنوان «دیپلماسی انقلابی» ظرفیت‌های نوین دیپلماتیک را ایجاد کرده است. همان گونه که در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر رعایت اصول انقلابی در موضوع «دیپلماسی» تأکید، و ویژگی مفهوم نوین «دیپلماسی انقلابی هوشمند» ترسیم شده است. دیپلماسی انقلابی و هوشمند یگانه روشی است که این توان را دارد تا بر پایه‌ اصول انقلابی، ظرفیت و فرصتهای نوین همکاری‌ چندجانبه بین‌المللی ایجاد، و تهدید و تحریم‌های هوشمند و هم‌چنین «دیپلماسی اجبار» دشمنان را بی‌اثر سازد.

مراجع

آیات «قرآن کریم»

امام خمینی، آیت‌الله‌العظمی موسوی خمینی (ره)، سید روح‌الله، «مجموعه صحیفه نور»

امام خامنه‌ای، آیت‌الله‌العظمی حسینی خامنه‌ای (مدظله¬العالی) سید علی، «مجموعه فرمایشات»

ایشیهارا، شینتارو ( 1372 )-ژاپنی که می‌تواند بگوید نه- ترجمه فرهاد نجف زاده خویی موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

بلیس، جان الميت، استيو و ديگران (1383) «جهانی‌شدن سياست» جلد 1- مؤسسه ابرار معاصر تهران

پیشگاهی فرد، زهرا (1380) «نگرشی ژئوپولیتیکی بر پدیده¬ی جهانی‌شدن» دافوس سپاه.

تهامی، مجتبی ( 1378) «امنیت ملی» دانشگاه عالی دفاع ملی

تیم دان، جان بیلیس، استیو اسمیت (2001)«جهانی‌شدن سیاست، روابط بین‌الملل جلد 1»، انتشارات ابرار معاصر

جلالی، هوشنگ (1383)، ماهنامه دانشگاه عالی دفاع ملی – شماره 52 – دی ماه

جوبتاشان، فرزاد (1381) «امنیت و ناامنی از نگاه تئوری‌های امنیت» ش 764 روزنامه جام جم 5 دی

حسینی جیر دهی، حسین (1371) «سیاست دفاعی، چارچوبی برای تحلیل» گروه مطالعات جنگ – مجله سیاست دفاعی- شماره اول سال اول زمستان

حسن‌لو، خسرو (1386) «دیپلماسی دفاعی آینده و کارکردها» فصلنامه مطالعات راهبردی و امنیتی دانشکده فرماندهی و سپاه- زمستان شماره 49

دیویس پل.کی (1384) «چالش‌های نوین، ابزارهای نوین برای تصمیم‌گیری دفاعی» معاونت عملیات ستاد مشترک سپاه

روزنامه ایران (1382) هفتم بهمن‌ماه.

شمخانی، علی (1381) استراتژی دفاعی ج.ا.ایران پس از جنگ با عراق-گاهنامه برداشت اول-سال 1-شماره صفر

صدوقی، مرادعلی (1383) نسبت دیپلماسی نظامی و سیاست خارجی-فصلنامه اطلاعات راهبردی

عسگری، محمود ( 1385) «دیپلماسی دفاعی» فصلنامه اطلاعات راهبردی—مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی – سال چهارم- آبان ماه

علی بابایی، غلامرضا (1377) فرهنگ روابط بین‌الملل –دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل- تهران

فریهرون اوئر، (1385) «سیاست دفاعی» مترجم سید سعادت حسینی، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی،

کرفلد، فان، مارتین (1386) «بازاندیشی مفهوم جنگ » مترجم عبادا... حیدری - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی

کلاهچیان محمود (1384) «طراحی الگوی مناسب کاربرد منابع قدرت نرم در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» (رساله دکترا) دانشگاه عالی دفاع ملی

کوتی، اندرو، آنتونی فورستر (1385)،2001«دیپلماسی دفاعی در اروپای شرقی و مرکزی 2001» مترجم سید فتح ا... پور موسوی-فصلنامه راهبرد دفاعی-سال چهارم-شماره 14-زمستان

گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا (2009) «سال 2025 از نگاه شورای اطلاعات ملی آمریکا» مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری وزارت دفاع

متقی، ابراهیم و زهره پوستین‌چی (1395) «رهیافت و فرایندهای دیپلماسی دفاعی» مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

نائینی، علی‌محمد (1387) «مبانی مأموریت سپاه در مقابله با تهدیدات نرم» فصلنامه علمی، تخصصی عملیات روانی سال 5 شماره 20 دانشگاه امام حسین (ع) دانشکده اجتماعی و فرهنگی

نوروزی خیابانی، مهدی (1374) فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی »( انگلیسی به فارسی) تهران نشر نی

وکیلی، حسینعلی (1388) «فرهنگ فارسی به فارسی» چاپ و انتشارات اقبال

http://www.tebyan.net

http://www. Khamenei.com

Dictionary of Political Terms- 1374 Mehdi nowruzi – ney publishing house

چاپ شده
2018-09-17