درباره ارسال فایلهای مقالات

2012-12-20
نویسندگان محترم سلام 1) لطفاً از قرار دادن مشخصات خود در فایل مقاله جداً خودداری فرمایید 2) فایل مقاله میبایست با برنامه word باشد 3)مشخصات نویسنده مسئول و همکاران شامل مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل نویسنده به همراه پست الکترونیک (E-Mail) شماره تماس به ترتیب میزان سهم شان در تدوین مقاله در فایل جداگانه ذکر به همراه مقاله ارسال شود