مقابله با حملات سياه چاله در پروتكل مسيريابيAODV با بهره گيري از منطق فازي

  • شهرام جمالی محقق اردبيلي
  • سونيا ميرمحسني نمين دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
  • سيد ناصر سيد هاشمي اصفهان

چکیده

شبکه‌های موردی سیار، به علت سادگی و سرعت پیاده‌سازی، در بسیاری از موارد گزینه انتخابی قدرتمند و مناسبی هستند. با این حال، به علت پویایی و فقدان زیرساخت ثابت در برابر تهدیدهای امنیتی بسیار آسیب‌پذیر هستند. در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در زمینه طراحی پروتکل‌های مسیریابی امن و قدرتمند انجام شده و طرح‌های امنیتی زیادی برای مقابله با این مسائل امنیتی ارائه شده است. دلیل این حساسیت، کاربردهای اخیر شبکه‌های موردی است. کاربرد وسیع این شبکه‌ها، از میدان‌های جنگ گرفته تا عملیات امداد ­و نجات و یا کاربردهای تجاری، لزوم داشتن ارتباطات امن، در این شبکه‌ها را بیان می‌کند. در این مقاله، ضمن بررسی تأثیر حمله سياه­چاله در شبكه­هاي مبتني بر پروتكل AODV، يك راهكار دفاعي جهت مقابله با اين حملات ارائه خواهد شد. راهكار پيشنهادي از سامانه منطق فازی جهت شناسايي گره­هاي مخرب در شبكه استفاده خواهد كرد. در اين سامانه، ميزان مشكوك بودن يك گره از نقطه‌نظر امكان مخرب بودن، با استفاده از منطق فازي مدل شده و عدد فازي حاصل، نحوه رفتار ساير گره‌ها با گره مذكور را مشخص مي‌كند. نتایج شبیه­سازی­های انجام شده با شبیه­ساز  ns-2نشان می­دهد که الگوریتم ارائه شده کارایی بهتری از نظر تشخیص و کاهش تعداد بسته‌های حذف شده، نسبت به دو روش متداول  2's RREPو  DPRAODVدارد.

چاپ شده
2017-08-20