تهران، ‌بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين عليه السلام، موقعیت امام صادق(ع)، ساختمان باقرالعلوم، دفتر مجله "علوم و فناوريهاي پدافند نوین"

ضمنا برای ارسال مقاله به سایت www.adst.ir  مراجعه نمایید.

آمار

تماس با سردبیر

مدیر اجرایی
تلفن 74189197

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی فنی سامانه مدیریت الکترونیک نشریات
تلفن 74189122-021